Makale Değerlendirme

Dergiye sunulan makale, Editörler Kurulu tarafından tarafından yazım kuralları açısından ön değerlendirilir, dergi yazım kurallarıyla ilgili temel gereksinimleri karşılarsa, numaralandırılır. Daha sonra, makale bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere konusunda 3 hakeme gönderilir. Değerlendirme süresi 20 gündür. İnceleme sonrası, hakemler makaleyi yayına uygun bulabilir veya bulmayabilir. Uygun olan ve düzeltme istenenler yazar tarafından incelenerek düzeltmeleri yapılır. Maksimum 20 gün içerisinde dergiye makaleyi sunar. Editörler Kurulu son kararı verir ve basım işlemine geçilir. Hakem incelemesi red olan makaleler arşivlenir.

Manuscript submitted to this journal is considered to preliminary assesment by the Editorial Board, if  it meet the basic requirements are numbered. Then, the manuscript will be sent to the three expert referees to be evaluated scientifically. The evaluation period is 20 days. After peer reviewing, The referees can find the manuscript suitable for publication, or may not. Manuscript is Approved or corrections are requested for manuscripts. The author/s make the corrections for max. 20 days. Then, Editorial board give the final decision, the manuscript is published. The rejected manuscripts by referees are archived.