Makale Hazırlama

Amaç ve Kapsam: Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research) (GBAD), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün 2012 yılından beri resmi yayınıdır.  Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Fen bilimleri alanındaki ulusal ve uluslararası orjinal araştırma ve derleme makaleleri Türkçe ve İngilizce olarak yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergiye sunulan makaleler başka bir dergiye sunulmamış ve yayınlanmamış olması gerekir. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 2017 yılından itibaren 3 sayı çıkaracaktır. Dergiye sunulacak makaleler, derginin Makale Yayın İlkeleri  dikkate alınarak yazılmalı, aynı zamanda, derginin Makale Yazım Kuralları dikkate alınarak Microsoft Word veya LaTeX programında yazılmalıdır. 

Aims and Scope: Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research  (GBAD) is the official publication of Institute of Science of Gaziosmanpasa University since 2012. Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research aims to publish the national and international orginal research and review manuscripts  on life sciences (basic and applied sciences) in Turkish and English. The manuscript submitted should not have been submitted and published in other journal. The manuscript submitted should not have been submitted and published in other journal.The journal will publish third issues since 2017 year. The manuscripts submitted to the journal should be in accordance with the manuscript rules of publishing, and also, the manuscripts should be written in Microsoft Word or LaTeX programs according to manuscript writing rules.